≡ Menu

Peter är en professionell talare, mentor och mästare i principerna för hur man använder vår hjärna, samla våra tankar och få dem att arbeta för oss istället för mot oss. Hans klient span är från försäljning, försäkring, media, direktförsäljning och ledarskaps intensiva företag.

Peter kan utbilda i ledarskap, försäljning, rekrytering motivation eller generellt inspirera under en halv/Hel dag. Eller en special sydd coaching/ledarskapsdag.

- Halv / heldag Motivation / Inspirerande ledarskaps dag.

- Krishantering- pesonlig coaching av peronal el anställda.

- Huvudtalare vid evenemang.

- Personlig Coaching .

- Mindset förändrings undervisning.

- Eller bara skapa din egen specialdesignade dag på beställning.


” Ibland tänker jag på hur mitt liv skulle ha sett ut om jag inte hade träffat Peter Jakobsson för snart 15 år sedan…Vilket fall som helst är jag otroligt tacksam för den vägledning som jag fick och arbetar fortfarande dagligen med! När jag träffade Peter första gången höll jag precis på att avsluta min professionella friidrottskarriär och jag hade inte någon officiell utbildning. Jag hade inte tagit ansvar för min ekonomi och jag vågade absolut inte prata inför människor.

Tusen tack Peter, du är helt unik och jag kommer vara dig evigt tacksam för vad du har gjort för mig och min familj!

Mattias Sunneborn Föreläsare, fystränare, författare


 

Peter is a professional speaker, mentor and champion of the principles of how to use our brains, gather our thoughts and get them to work for us instead of against us. His client span is from sales, insurance, media, direct marketing and leadership-intensive enterprise.

Peter do trainings in leadership, sales, recruitment, motivation, or generally inspire for half / full day. Or a threedimensional Life coaching / leadership day.

- Personal Mentoring & Coaching

- Half/full day Motivation/Inspirational leadership day.

- How to build Momentum and a powerful sales organisation.

- Key note speaker at events.

- Coaching one on one.

- Mindset change teaching.

- Or just create your own special designed day on demand.

Peter Jakobsson focuses on the basics of human behavior. The principles that affect personal development and business results. He has a unique ability to bring the listener to easily understand the content of his lectures, and captures the imagination of those who hear or read his words.

Peter’s experience is based on empirical knowledge, ie he has lived through the things he‘s talking about.Peter built sales organisations with more than 450 000 sales reps. Founded several companies in the Marketing, sales arena.And have had success in many areas of Life. The Crisis he have had in his Life gave him success perseverance and passion for ”all things are possible to him that believeth.” With a 30 year marriage with his wife and their two children, he is  an example of how to build a stable family community on simple grounds. And is the leader that practice  what he preaches.

Peter Jakobsson has a clean powerful life-changing content that inspires, educates, motivates and energizes your way framgång.På all areas of life. Career, family, business, sports and general personal development.
He’s Entertaining, engaging and inspiring presentations that stir in your mind and makes you think.
Peter Jakobsson has a range of personal and professional topics for your conferences, leadership meetings and other business events.

It all boils down to leadership. Even if you do not feel like a leader today – YOU ARE ONE. Because you are leading yourself. And if you do not feel like a leader, you  might have failed being clear on the message to yourself who is in command. The circumstances our YOUR OWN THOUGHTS about the circumstances. You can control your life by controlling your mind. 

How is your ”Mental behaviour” ?

Many of my clients ask me what is my #1 advice to succeed. It would have to be – stay committed until you get successful since most people keep failing in their life by quitting relationships, educations, jobs, business opportunities some even quit on themselves. We have to decide and commit ourself to do something and keep doing it, keep doing it, keep doing it until we are done. Until we have reached our goal. Until we conquered the obstacles and get to the top.

 

Peter är en professionell talare, mentor och mästare i principerna för hur man använder vår hjärna, samla våra tankar och få dem att arbeta för oss istället för mot oss. Hans klient span är från försäljning, försäkring, media, direktförsäljning och ledarskaps intensiva företag.

Peter kan utbilda i ledarskap, försäljning, rekrytering motivation eller generellt inspirera under en halv/Hel dag. Eller en special sydd coaching/ledarskapsdag.

- Halv / heldag Motivation / Inspirerande ledarskaps dag.

- Krishantering- pesonlig coaching av peronal el anställda.

- Huvudtalare vid evenemang.

- Personlig Coaching .

- Mindset förändrings undervisning.

- Eller bara skapa din egen specialdesignade dag på beställning.

 

focus

Hur är ditt ” Mental behaviour” hur uppför du dig mentalt.

Hur är du på att uppnå de mål du satt för dig själv? Vill du göra betydande framsteg? Är det mer som att ta ett steg framåt och två steg tillbaka?

Vad är din plan för att fortsätta växa, Lägga till kunskap genom lärande och uppnå mer under hela året?
Det är inte för sent att införa ett system och att skapa nya vanor som hjälper dig att vara fokuserad och på rätt kurs samtidigt vidtaga åtgärder för att nå dina mål. Och här är hur du kan dra nytta av den legendariska personliga prestation expert Peter Jakobsson och ha honom som din mentor.

Många av mina kunder frågar mig vad är min # 1 råd för att lyckas. Det skulle kunna vara - förbli fokuserad och engagerad tills du får framgång eftersom de flesta människor fortsätter att misslyckas i sina liv genom att ge upp i sina relationer, utbildningar, jobb, affärsmöjligheter. vissa ger helt enkelt upp  sig själva. Vi måste bestämma oss och engagera oss själva att göra något och fortsätta göra det, fortsätta göra det, fortsätta göra det tills vi är klara. Tills vi har nått vårt mål. Tills vi erövrade all de hinder och nådde till toppen.

 

 

Sidan är under konstruktion mer info kommer snart!

The page is under Construction. More info to come, soon.