≡ Menu

-challenge

 

- Det är bättre med ett konstlat leende, än naturell surhet.

 

When we lose sight of our values, oftentimes we will turn to the approval of other people. We all need encouragement, and we should receive it from people around us, but we can’t let that be our sole source of validation. When life seems to be dragging you down, you have to be the one to encourage and believe in yourself.

Don’t be afraid to applaud yourself. You may be going through some difficult situations, but you have strength to make it through. It’s great when you have people in your life to hold you up, but what happens when those people are not around? That’s when you have to learn to draw strength and encouragement from inside. That’s why it is so important to fill your memory box with all your victories, and all the times you made it through some difficult situation. Fill it with reminders of how you overcame obstacles in the past. When you rehearse over and over all the good things you have accomplished and you dwell on the goodness in your life, you will have the strength to applaud yourself. You will have all the encouragement you need to rise up and accomplish what you want to accomplish. Believe in yourself and give yourself credit for a job well done

 

När vi glömmer bort våra värderingarkommer vi att vända oss till  andra människor för att få bekräftelse. Vi behöver alla uppmuntran, och vi bör få det från människor runt omkring oss, men vi kan inte låta det vara vår enda källan för validering. När livet verkar vara tungt och försöka dra ner dig, du måste vara den som uppmuntrar och tror på dig själv.

Var inte rädd för att applådera sig själv. Du kan gå igenom några svåra situationer, men du har styrkan att ta dig igenom. Det är bra när du har människor i ditt liv för att hålla dig uppe, men vad händer när dessa människor inte är i närheten? Det är då du måste lära dig att hämta kraft och uppmuntran från insidan. Det är därför det är så viktigt att fylla din minneslåda med alla dina segrar, och alla gånger du tagit dig igenom  några svåra situationer. Fyll den med påminnelser om  hur du övervann hinder i det förflutna. När du rpeterar om och om igen alla de bra saker du har åstadkommit och du vilar på allt det goda i ditt liv, kommer du att ha styrkan att applådera sig själv. Du kommer att ha all den uppmuntran som du behöver för att stå upp och utföra vad du vill åstadkomma. Tro på dig själv och ge dig själv beröm för ett väl utfört arbete