≡ Menu

Peter Jakobsson Europe’s foremost authority on success, business philosophy and a recognized legend in motivation and personal development. Mental Hygiene is designed to help and lead others to success in any part or area of ​​life.
Peter has extensive knowledge of the human mind and he has his own empirical knowledge learned to cope with life’s challenges.

In more than 25 years, Has Peter Jakobsson honed his craft like a skilled speaker, coach and mentor. Helping people all over the world to shape and create the life strategies that have transformed the lives of thousands more than what is thought to be possible. Those who have had the privilege of hearing him speak can attest to the elegance, humor and common sense of his material. It is no coincidence, then, that he is widely regarded as one of the most influential speakers in Scandinavia in our time, and thought of by many as a national treasure. Peter has written books, CD and video programs, and has coached and helped motivate and shape an entire generation of direct sellers and hundreds of managers today at senior positions throughout the Northern Europé and the United States.


”Peter taught me the importance of personal development in order to become successful in life.” – Carl-Johan Ehrlin, international bestselling author

Books & CD´s : Powerstarter

                               New Powerstarter

                               12 steps to Success

                               Attitude

mfl.

 

Peter Jakobsson Europas främsta auktoritet på framgång, affärs filosofi och en erkänd legend inom motivation och personlig utveckling. Mental Hygien är avsedd att  hjälpa och leda andra människor till framgång i någon del eller område av livet.
Peter har djup kunskap om det mänskliga sinnet och har genom egen empirisk kunskap lärt sig att klara av livets utmaningar.

mer än 20 år,Har Peter Jakobsson finslipat sitt hantverk som en skicklig talare, coach och mentor. Att hjälpa människor över hela världen att forma och skapa livsstrategier som har förändrat tusentals liv mer än vad som tros vara möjligt. De som har haft förmånen att höra honom tala kan vittna om den elegans, humor och sunt förnuft i sitt material. Det är ingen tillfällighet, , att han betraktas allmänt som en av de mest inflytelserika talarna i Skandinavien i vår tid, och tänkt av många som en nationell skatt. Peter har författat  böcker, cd och videoprogram, och har coachat och hjälpt till att motivera och forma en hel generation av direkt försäljare och hundratals chefer i dag på uppsatta positioner i hela norden och USA.

Peter Jakobsson fokuserar på grunderna i mänskligt beteende. Principerna som påverkar den personliga utvecklingen och affärsresultat. Han har en unik förmåga att  lyssnaren att lätt förstå innehållet i hans föreläsningar, samt fångar fantasin hos dem som hör eller läser hans ord.

Peters erfarenhet är byggd på Empirisk kunskap dvs han har genomlevt det han själv talar om. Genom Livskriser, framgång uthållighet och passionen för ”att allt är möjligt för den som tror”. Med ett 30 årigt äktenskap med sin fru och deras två barn är han också ett exempel på hur man bygger en stabil familje gemenskap på enkla grunder. Och är den ledare som ”Lever som han lär”.

Peter Jakobsson har ett rent kraftfullt livsförändrande innehåll som inspirerar, utbildar, motiverar och ger energi till din väg för framgång.På livets alla områden. Karriär, familj, Business, idrott och generell Personlig utveckling.
Han har Underhållande, engagerande och inspirerande presentationer som rör om i ditt inre och får dig att tänka till.
Peter Jakobsson har ett sortiment av personliga och professionella ämnen för dina konferenser, ledarskapsmöten och andra affärshändelser.

 

 

 

               Prepare To Win

               Plan To Win

               Expect To Win