≡ Menu

Ambition in itself isn’t bad. Ambition can help propel you toward what you are meant to be. But at the expense of others, selfish ambition keeps you from doing what God encourages: rejoicing with those who rejoice, being glad when others are blessed. After all we’re not in a competition. We’re on the same team. What God does for others, he’ll do for you. We’re all meant to do a good thing. Be grateful for that in others, and you will find it within yourself too. When you choose to be glad for the success of other people, you’ll find there are others out there glad for you

Ambition i sig är inte dåligt. Ambition kan hjälpa driva dig mot vad du är tänkta att vara. Men på bekostnad av andra, håller själviska ambitioner dig från att göra det som Gud uppmuntrar: glädje med dem som gläds, att vara glad när andra är välsignade. Efter allt vi är inte i en tävling. Vi är i samma lag. Vad  gör för andra, kommer att komma tillbaka dig. Vi är alla menade att göra en bra sak. Var tacksam för det i andra, och du kommer att finna det inom dig själv också. När du väljer att vara glad för att lyckas med andra människor, hittar du det finns andra där ute glad för dig