≡ Menu

 

jakobssonTo Think is to create

Mentalhygien International, Mentalhygien.com  it is the official website of Peter Jakobsson. Europe´s  foremost authority on success, world-renowned business philosopher and a recognized legend in the fields of motivation and personal achievement. Mentalhygien.com is set out to help and Lead other people to success in ANY part  or area of life.
Peter has deep knowledge of the Human mind and has through own empiric knowledge learned to cope with life´s challenges.
Peter Jakobsson has Clean, powerful, life-changing content that inspire, educates, motivates and energizes your way to success

He has Entertaining, engaging and inspiring presentations that an audiences relate to and apply to their lifes.
Peter Jakobsson has an  assortment of personal and professional topics for your conferences, leadership meetings, and other business events.
 
Mentalhygien.com –  skaparen Peter Jakobsson en av  Europas främsta auktoritet på framgång, affärs filosofi och en erkänd legend inom motivation och personlig utveckling. Mentalhygien.com har som mål  att hjälpa och leda andra människor till framgång i någon del eller område av livet. Peter har djup kunskap om det mänskliga sinnet och har genom egen empirisk kunskap lärt sig att klara av livets utmaningar.Peter Jakobsson har ett kraftfullt  livsförändrande innehåll som inspirerar, utbildar, motiverar och ger energi  på din väg till förändring. Han har Underhållande, engagerande och inspirerande presentationer som berör en publik. Som på ett lättsamt sätt visar till förändring och vad som gäller för att ändra mönster i människors liv.
Peter Jakobsson har ett sortiment av personliga och professionella ämnen för dina konferenser, ledarskapsmöten och andra affärshändelser.
Att tänka är att skapa.

” Ibland tänker jag på hur mitt liv skulle ha sett ut om jag inte hade träffat Peter Jakobsson för snart 15 år sedan…Vilket fall som helst är jag otroligt tacksam för den vägledning som jag fick och arbetar fortfarande dagligen med! När jag träffade Peter första gången höll jag precis på att avsluta min professionella friidrottskarriär och jag hade inte någon officiell utbildning. Jag hade inte tagit ansvar för min ekonomi och jag vågade absolut inte prata inför människor.

Tusen tack Peter, du är helt unik och jag kommer vara dig evigt tacksam för vad du har gjort för mig och min familj!

Mattias Sunneborn Föreläsare, fystränare, författare

If I were to mention the name of a person who made the greatest impact in my life positively and changed the way I think and act in order to be successful it will be Peter Jakobsson. I sometimes think back on what could have been different in my life if I had not met Peter when I was 19 years - and it gets most of it. The knowledge and inspiration I got from Peter was invaluable and I am grateful that I got the opportunity to spend time and get wise counsel to succeed big.The Mentoring Peter gave me was the reason for a long series of successful years and today great success in motivational speaking, direct sales and business in general. I can not recommend anyone better to listen to if you want to bring  success to you and change the direction of your life. Even today I meet Peter regularly to remind me of success principles and refuel energy from his strong force of nature.

- Anders Karlsson, Top Income Earner, Speaker and Network Marketing Superstar

”Om jag skulle nämna namnet på en person som gjort störst påverkan i mitt liv positivt och förändrat mitt sätt att tänka och agera för att bli framgångsrik så blir det Peter Jakobsson. Jag tänker ibland tillbaks på vad som skulle kunna varit annorlunda i mitt liv om jag inte träffade Peter redan när jag var 19 år – och det blir det mesta. Den kunskap och inspiration jag fick av Peter var ovärderlig och jag är tacksam för att jag fick möjligheten att spendera tid och få kloka råd för att lyckas stort. Mentorskapet Peter gav mig var anledningen till en lång serie framgångsrika år och idag stora framgångar inom motivationstal, direktförsäljning och affärer på andra arenor. Jag kan inte rekommendera någon bättre att lyssna på om du vill ta till dig framgångens principer och ändra riktningen i ditt liv. Än idag träffar jag Peter regelbundet för att påminna mig om framgångsprinciper och tanka energi från hans starka naturkraft.”

- Anders Karlsson, Top Income Earner, Speaker and Network Marketing Superstar.

 

 

An army of sheep lead by a lion would defeat an army of lions led by a sheep

 

 

 

.